Gebelik muayenesinde amaç istenenler gebeliğin annenin sağlığını bozmadan sağlıklı bir bebeğin doğumu ile sonlanmasını sağlamaktır. Normal gebelik son adet tarihinden sonra ortalama 280 gün veya 40 hafta sürer.

Gebelik Dönemleri Nelerdir?

Gebelik klasik olarak 13-14 er haftalık 3 dönemde izlenir. Her döneme trimestır denir.
0 – 14 hafta = 1’nci trimestır
15- 28 hafta = 2’nci trimestır
29- 42 hafta = 3’ncü  trimestır

Düzenli Yapılacak Testler

1nci Muayene * Gebeliğin tanısı ve görüntülenmesi
* Kan sayımı
* İdrar testleri
* Kan grubu saptanması ve kan uyuşmazlığının saptanması
* Hepatit,bel soğukluğu ve kızamıkçık enfeksiyonları için tarama
* Vajenden örnek alınması
2nci Muayene * Bu muayene 3 aylık iken yapılmalı
* 11-12. haftalarda bebeğin ense kalınlığına ultrasonografi ile bakılır
* Gereğinde bebeğin doğumsal hastalıklarını saptamaya yönelik testler yapılır
* Gereğinde bebek alınabilir
3üncü Muayene * 15-16ncı haftalarda 3’lü tarama testi yapılır.
* Ayrıca gerekli ise gebelik kesesi içinde su alınarak doğumsal hastalılar saptanabilir
4üncü Muayene * 18-20nci haftalarda ultrasonografi ile doğumsal hastalıklar saptanabilir
* Gereğinde bebeğin kan örneklemesi yapılır.(kordosentez)
5inci Muayene * 26-28nci haftalarda oral glukoz tarama testi ile şeker hastalığı saptanabilir.
* Kan uyuşmazlığı için aşılama yapılır
* Kan sayımı yapılır.
6ncı Muayene * 32-36ncı haftada bebeğin gelişimi ve gebelik kesesi içindeki pozisyonu incelenir.

Bunların yanı sıra her muayenede; tansiyon ölçümü, nabız sayımı, kilo artışı, ultrasound ile gerekli ölçümler ve vücutta oluşabilecek şişliklere bakılır.

Düzenli Muayene Sıklığı Ne Kadar Olmalıdır ?

Muayene sıklığı ilk 28 hafta için 4 haftada bir, 28-36’ncıhaftalar arasında 2 haftada bir 36’ncı haftadan sonra ise haftada bir kez yapılır. Aynı zamanda her ay idrar tetkikleri, 2 ayda bir ise kan ölçümleri yapılmalıdır.