PROF.DR. ALİ ERGÜN YAYIN LİSTESİ

 ULUSLARARASI YAYINLAR

1) Ergün A., Pabuçcu R., Atay V., Küçük T., Duru N.K., Güngör S. Three Sisters with Septate Uteri: Another Reference to Bidirectional Theory. Human Reproduction vol.12 no:1 pp.140-142,1997

2) Ergün A., Atay V., Pabuçcu R., Başer İ., Duru N.K., Tokaç G. Predictive value of amniotic fluid volume measurements on perinatal outcome. Gynecol Obstet Invest 1998; 45: 19-23.

3) Duru N.K., Atay V., Ergün A., Pabuçcu R., Dilek S., Aydın B.A., Tokaç G. Incidence of recurrent ectopic pregnancy in relation to operative technique. Gynaecological Endoscopy, 1997,6, 169-172.

4) Pabuçcu R., Atay V, Orhon E., Urman B., Ergün A. Hysteroscopic treatment of intrauterine adhesions is safe and efective in the restoration of normal menstruation and fertility. Fertil Steril 68: (6) 1141-1143, 1997.

5) Pabuçcu R., Atay V., Urman B., Ergün A., Orhon E. Hysteroscopic Treatment of Septate Uterus. Gynecological Endoscopy 4:213- 215, 1995.

6) Küçük T., Duru N.K., Yenen M.C., Dede M., Ergün A., Başer İ. Yolk sac size and shape as predictors of poor pregnancy outcome. J.Perinat Med. 27 (1999) 316-320.

7) Yusuf Tunca, Sebahattin Vurucu, Parma J., Akin R., Désir J, Baser I., Ergun A., Marc Abramowıch. Prenatal diagnosis of primary microcephaly in two consanguineous families by confrontation of morfometry with DNA data Prenat Diagn 2006; 26: 449–453. Published online 13 March 2006 in Wiley InterScience.

8) Ceylaner G., Ceylaner S., Danişman N., Ergün A., Ekici E., Schinzel A., Baumer A. Chromosomal heteromorphisms may help for the diagnosis of uniparental disomy (UPD): a case report. Prenat Diagn. 2007 Nov;27(11):1072-4.

9) Göktolga Ü., Karaşahin K., Gezginç K., Fidan U., Ergün A., Başer I. Intrauterine Fetal Goiter: Diagnosis and Management. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, 2008; Volume 47, Issue 1, Pages 87-90.

10) Göktolga Ü., Gezginç K., Ceyhan S.T., Fidan U., Ergün A., Bahçe M., Başer I. Prenatal Diagnosis of Digeorge Syndrome. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, 2008 Volume 47, Issue 4, Pages 441-442.

11) Karaşahin KE, Gezginç K, Ulubay M, Ergün A. Fetal ovarian cysts diagnosed during prenatal ultrasound screening. Taiwan J Obstet Gynecol. 2008 Jun;47(2):215-7.

12) Karaşahin KE, Terek MC, Gezginc K, Aksoy H, Ulubay M, Karademir I, Gunal A, Ergun A. Fetal magnetic resonance imaging of bilateral cystic renal dysplasia. Taiwan J Obstet Gynecol. 2008 Sep;47(3):360-2.

13) Alanbay I, Coksuer H, Ercan M, Keskin U, Karasahin E, Ozturk M, Tapan S, OzturkO, Kurt I, Ergun A. Can serum gamma-glutamyltransferase levels be useful at diagnosing gestational diabetes mellitus? Gynecological Endocrinology, March 2012, Vol. 28, No. 3: Pages 208-211.

14) Atay V., Duru N.K., Pabuçcu R., Ergün A., Tokaç G., Aydın B.A. Vaginal Misoprostol for Cervical Dilatation Before Operative Office Hysteroscopy. Gynaecological Endoscopy, 1997, 6, 47-49.

15) S. Gungor, I. Baser, A. Ergun, T.Ceyhan, U. Goktolga, Y.Tunca. Mid Trimester Genetic Amniocentesis In 1456 Cases: Experience Of A Single Terriary Center Journal Of Perinatal Medicine Vol.33 – 2005.

16) İbrahim Alanbay, Seyit T.Ceyhan, Kazım Gezginç, Emre Karaşahin, Uğur Keskin, Ali Ergün, İskender Başer. Ectopic Pregnancy Reimplanted To Douglas Pouch After Tubal Abortion : A Case Report Gynecology Obstetrics  & Reproductive Medicine  January 2008 Vol14 No:1.

17) S Ceylaner, N Danisman, A Ergun, E Ekici, A Shınzel, A Baumer. Chromosomal heteromorphisms may help for the diagnosis of uniparental disomy UPD: a case report Prenatal Diagn 2007 ;27;1072-1074.

18) K. Emre KARAŞAHİN, Kazım GEZGİNÇ, Ulaş FİDAN, Ali ERGÜN, İskender BAŞER. Prenatal Diagnosis of Megacyst In Early Pregnancy: A Case Report. Gynecol Obstet Reprod Med; 2007 13:2 120-121.

19) K. Karaşahin, M. Terek, K. Gezginç, H. Aksoy, M. Ulubay, I. Karademir, A. Gunal, A. Ergün. Fetal Magnetic Resonance Imaging of Bilateral Cystic Renal Dysplasia Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology,2007 Volume 47, Issue 3, Pages 360-362.

20) K. Emre Karaşahin, K. Gezginç, M. Ulubay, A. Ergün Fetal Ovarian Cysts Diagnosed During Prenatal Ultrasound Screening Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, 2008 Volume 47, Issue 2, Pages 215-217.

21) Ercan C.M., Secilmis O.K., Sakinci M., Korkmaz C., DURU N.K., Ergün A. Pregnancy outcomes after single embryo transfer legal regulation in a university hospital. Fertility and Sterility, Volume 98, Issue 3, Supplement , Page S268, September 2012.

22) Ercan CM, Sakinci M, Coksuer H, Keskin U, Tapan S, Ergun A. Ovarian reserve testing before and after laparoscopic tubal bipolar electrodesiccation and transection. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Oct 1.

 

 ULUSAL YAYINLAR

1) Orhon E., Ülgenalp İ., Pabuçcu R., Dilek S., Ergün A. Laparoskopik Elektrokoagülasyon ile Tubal Sterilizasyon. Deniz Tıp Bülteni 23-3, 1990.

2) Orhon E., Başer İ., Pabuçcu R., Dilek S., Ülgenalp İ., Büyükarda A., Ergün A. Epidural Doğum Analjezisinin Kronik Sonuçları. Logos Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 4(2): 108-112, 1990.

3) Ülgenalp İ.,  Pabuçcu R., Yergök Y.Z., Akyürek C., Başer İ., Orhon E., Dilek S., Ergün A. Jinekolojide Diagnostik Laparoskopinin Değeri ve GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim  Dalı’nda İnfertil Olguların  Laparoskopik Değerlendirilmesi. Logos Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 4(4):229-234, 1990.

4) Pabuçcu R., Orhon E., Ülgenalp İ., Atay V., Ergün A., Ergür R. Histeroskopik Balon Tuboplasti. T Klin Jinekol Obst. 1:70-72, 1991.

5) Recai PABUÇCU, Ali ERGÜN, Esat ORHON, İskender BAŞER, Saffet DİLEK. Jinekolojik Mikrocerrahide Tubal Anastomozlar. GATA Bülteni 33(2):581-587, 1991.

6)  Recai PABUÇCU, Esat ORHON, İnal ÜLGENALP, İskender BAŞER, Ali ERGÜN, Saffet DİLEK. Ektopik Gebeliklerde Konservatif Cerrahi. GATA Bülteni 33(2):573-580, 1991.

7) Esat ORHON, Recai PABUÇCU, İnal ÜLGENALP, Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK. Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Estrojen  Replasman Tedavisi ve Kemik Mineral Dansitometri. T Klin Jinekol Obst 1:14-17, 1991.

8) Recai PABUÇCU, Esat ORHON, İnal ÜLGENALP, Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Cem TAYFUN. Yeni Bir Histerosalpingografi Tekniği: Digital Substrat Tekniği ile Histerosalpingografi. T Klin Jinekol Obst 1:143-146, 1991.

9) İnal ÜLGENALP, Recai PABUÇCU, İskender BAŞER, Yusuf Ziya YERGÖK, Esat ORHON, Yekta ÖNDER, Muammer DENİZ, Ali ERGÜN. Ektopik Gebeliklerin Laparoskopik Yolla Konservatif Tedavisi. Logos Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 6:55-59, 1992.

10)  Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK, İskender BAŞER, Saffet DİLEK. 30-37 Haftalık Ciddi Preeklampsi Olgularında Enerjik Tedavinin Etkinliği. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 4(3):257-262, 1993.

11) Ali ERGÜN, İnal ÜLGENALP, Esat ORHON, Tansu KÜÇÜK. Gün Geçmesi Olan Gebelerde Makrozominin Araştırılmasında Ultrasonografik Taramanın Duyarlılığı. T Klin Jinekol Obst 4:170-172, 1994.

12) Recai PABUÇCU, Ali ERGÜN, Levent KANSIZ, Rüştü ERGÜR, Tansu KÜÇÜK, Namık Kemal DURU. Polikistik Overli Anovulatuar Kadınların Laparoskopik Ovaryan Diatermi: Endokrin Değişiklikler ve Klinik Sonuçlar. Türk Fertilite 2:89-93, 1994.

13)  Recai PABUÇCU, Namık Kemal DURU, Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK, Levent KANSIZ, Rüştü ERGÜR. Polikistik Overli Hastalarda Pürifiye FSH ile Ovulasyon İndüksiyonu. Türk Fertilite 2:94-98, 1994.

14)  Ali ERGÜN, İskender BAŞER, İnal ÜLGENALP, Tansu KÜÇÜK. Fetal İyilik Halinin Tespitinde Doppler Ultrasonografinin Yeri. Jinekolojide ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 5(1):29-33, 1994.

15) Recai PABUÇCU, İskender BAŞER, Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Tansu KÜÇÜK. Çoğul Gebeliklerde Fetal Redüksiyon. Türk Fertilite Dergisi 3:211-215, 1994.

16) Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK, İskender BAŞER, Saffet DİLEK. Preeklampsi ve Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon Olgularında Düşük Doz Aspirinin Etkinliği. Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 5(1):34-37, 1994.

17) Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Tansu KÜÇÜK, Bülent Alp AYDIN, Levent KANSIZ, Rüştü ERGÜR, Sadettin GÜNGÖR. D-İzoimmünizasyonundan Korunma. Deniz Tıp Bülteni. 28:19-24, 1995.

18) Saffet DİLEK, Ali ERGÜN, İskender BAŞER, Recai PABUÇCU, İnal ÜLGENALP. Anormal Servikal Kolposkopik Bulguların Yorumu ve Histopatoloji ile İlişkisi. Kadın Doğum Dergisi 9(4):256-260, 1994.

19) Saffet DİLEK, Ali ERGÜN, Esat ORHON, Recai PABUÇCU, Cengiz AYDIN. Erken Evre Over Kanserinin Taramasında Transvaginal Ultrasonografi. T Klin Jinekol Obst 4:109-1 14, 1994.

20) Esat ORHON, İskender BAŞER, İnal ÜLGENALP, Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Tevfik SİPAHİ. Doğumda Lökosit Sayımı ve Koryoamnionitis Tanısındaki Değeri. Optimal Tıp Dergisi. 7(3):90-92, 1994.

21) İskender BAŞER, Tansu KÜÇÜK, Ali ERGÜN, Esat ORHON, Saffet DİLEK, Recai PABUÇCU, İnal ÜLGENALP. Prenatal Tanıda Kordosentez. Kadın Doğum Dergisi 10:3:128-132, 1994.

22) Ali ERGÜN, Namık Kemal DURU, Recai PABUÇCU, Vedat ATAY, Levent KANSIZ. Transdermal ve Oral Hormon Replasman Tedavisinin Postmenopozal Kadınlarda Vertebral Kemik Dansitesine Etkileri. Türk Fertilite Dergisi 4:288-294, 1994.

23) Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Bülent Alp AYDIN, Rüştü ERGÜR, Tansu KÜÇÜK, Sadettin GÜNGÖR, Levent KANSIZ. Endometrial Poliplerin Tanısında Transvaginal Ultrasonografinin Değeri. Deniz Tıp Bülteni 27:13-16, 1994.

24) Mehmet GÖKTEPE, Yasin ARİFOĞLU, Ali ERGÜN, Ahmet SINAV,  Erkin ÖĞÜR, Alper ALEMDAROĞLU. Fetal Böbrek Uzunluğu ile Fetal Yaş Arasındaki İlişkinin Ultrasonografi ile İncelenmesi. GATA Bülteni 37:71-74, 1995.

25) Recai PABUÇCU, Tansu KÜÇÜK, Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Levent KANSIZ, Rüştü ERGÜR. İnfertil Olgularda Konservatif Myomektomi. Türk Fertilite 1:54-60, 1995.

26) Vedat ATAY, Ali ERGÜN, Recai PABUÇCU, Esat ORHON, Tansu KÜÇÜK, Sadettin GÜNGÖR. Endometrial Biopsi Zamanlaması ve Endometrial Maturasyonun Serum Progesteron Düzeyleri ile Karşılaştırılması. Türk Fertilite 2:104-110, 1995.

27) İskender BAŞER, Vedat ATAY, Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK, Sadettin GÜNGÖR. İdiopatik Polihidramnioslu Olgularda Fetal Doğum Ağırlığı ve Makrozomi Sıklığı. GATA Bülteni. 37:162-165, 1995.

28) İskender BAŞER, Vedat ATAY, Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK, Sadettin GÜNGÖR. Ektopik  Gebeliklerde  Transvaginal  Sonografi   Bulgularının  Tanısal   Değeri. GATA Bülteni 37:166-169, 1995.

29) Recai PABUÇCU, Vedat ATAY, Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK, Esat ORHON, Sadettin GÜNGÖR. Histeroskopik Endometrial Ablasyon Sonuçlarımız. Türk Fertilite 3:230-234, 1995.

30) İskender BAŞER, Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK, Saffet DİLEK, Esat ORHON, Recai PABUÇCU, İnal ÜLGENALP. GATA Obstetrik  Populasyonunda  Üçlü  Tarama Testi  Sonuçları. T Klin J Gynecol Obst 5:15-19, 1995.

31) Ali ERGÜN, Saffet DİLEK, Levent KANSIZ, Vedat ATAY, Tansu KÜÇÜK, Rüştü ERGÜR. Endometrium Kanserlerinde Yüksek Risk Faktörü Olarak SHBG’in Değeri. T Klin Jinekol Obst 5:64-67, 1995.

32) Ali ERGÜN, Saffet DİLEK, Vedat ATAY, Namı Kemal DURU, Taner ÜÇÖZ. Erken Evre Endometrial Kanserlerin Preoperatif Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri. T Klin Jinekol Obst 5:214-218, 1995.

33) İskender BAŞER, Sadettin GÜNGÖR, Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Tansu KÜÇÜK. Plasenta Previa Tanısında Transvaginal Ultrasonografinin Değeri.  GATA Bülteni. 37:346-349, 1995.

34) Ali ERGÜN, İskender BAŞER, Vedat ATAY, Tansu KÜÇÜK, Sadettin GÜNGÖR, Bülent Alp AYDIN, Recai PABUÇCU. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 1991-1994 Döneminde Yapılan Sezaryenlerin Analizi. GATA Bülteni 37:415-420, 1995.

35) İskender BAŞER, Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Tansu KÜÇÜK, Sadettin GÜNGÖR, Bülent Alp AYDIN, Recai PABUÇCU. Gebeliğin 13. Haftasında Transvaginal Sonografi İle Fetal Strüktürel Anomali Taramasının Etkinliği. GATA Bülteni 37:425-430, 1995.

36) Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Tansu KÜÇÜK, Sadettin GÜNGÖR, Esat ORHON, Recai PABUÇCU. Postmenopozal Estradiol Valerat ve Estradiol Valerat + Siproteron Asetat Tedavilerinin Serum Lipidleri ve Lipoproteinlerine Etkileri. Türk Fertilite 4:308-313, 1995.

37) İskender BAŞER, Sadettin GÜNGÖR, Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Tansu KÜÇÜK, Recai PABUÇCU. Abortus İmminensli Olgularda Transvaginal Sonografi ile Normal ve Anormal Gestasyonel Kese Ayırımı. GATA Büiteni 38:66-70, 1996.

38) Ali ERGÜN, İskender BAŞER, Vedat ATAY, Namık Kemal DURU, Gökalp TOKAÇ. Gebelerde Amniotik Sıvı Hacmi Ölçümünün Perinatal Seyirdeki Prediktif Değeri. GATA Bülteni 38:34-38, 1996.

39) Ali ERGÜN, Saffet DİLEK, Vedat ATAY, Tansu KÜÇÜK, Recai PABUÇCU, Gökhan BAYHAN. Evre l Endometrial Kanserlerde Adjuvan Radyoterapi   Uygulamaları ve Nükslerin Önlenmesinde Önemi. Kadın Doğum Dergisi Kasım 141-144, 1995.

40) Ali ERGÜN, Saffet DİLEK, Gökhan BAYHAN, Vedat ATAY, Sadettin GÜNGÖR, Recai PABUÇCU. Transvaginal Renkli Doppler Görüntüleme ile Pelvik Kitlelerin Değerlendirilmesi. Kadın Doğum Dergisi Şubat 212-217, 1996.

41) Mendane SAKA, Gülden PEKCAN, Neriman İNANÇ, Ali ERGÜN. Menopoz Sonrası Anneler ile Menopoz Öncesi Kızlarının Beslenme Durumları, Kemik Mineral Yoğunlukları ve Biyokimyasal Parametreleri Arasındaki Etkileşim. Kadın Doğum Dergisi.12(1 ):43-47; 1996.

42) Vedat ATAY, Ali ERGÜN, Recai PABUÇCU, İskender BAŞER, Tansu KÜÇÜK, Sadettin GÜNGÖR. Oligohidramnioslu Olgularda Maternal Hidrasyonun Amniotik Sıvı İndeksine Etkisi. T Klin Jinekol Obst 6:134-137; 1996.

43) Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Recai PABUÇCU, İskender BAŞER, Namık Kemal DURU. Nullipar Gebelerin Aktif Doğum Eylemi Takibinin Sonuçları. T Klin Jinekol Obst. 6:125-131:1996.

44) Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Namık Kemal DURU, Recai PABUÇCU, Sadettin GÜNGÖR. Endometrial Hiperplazi ve Kanser Taramasında Transvajinal Ultrasonografik Endometrial Kalınlık ve Heterojenitenin Tanısal Değeri. GATA Bülteni, 39:46-49 (1997)

45) Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Tansu KÜÇÜK, Namık Kemal DURU, Sadettin GÜNGÖR, Recai PABUÇCU. The Urinary Hydroxyproline/Creatinine and Calcium/Creatinine Ratios in the Oophorectomized Women. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine. 2(1):46-49; 1996.

46) Vedat ATAY, Ali ERGÜN, N. Kemal DURU, Müfit Cemal YENEN, Gökalp TOKAÇ, İskender BAŞER, Bülent Alp AYDIN. Boyunda Kordon Dolanmasının Doğum Eylemi Prognozuna Etkisi. GATA Bülteni 38:331-333;1996.

47) Vedat ATAY, İskender BAŞER, N.Kemal DURU, Ali ERGÜN, Gökalp TOKAÇ, Müfit Cemal YENEN, Bület Alp AYDIN. Erken Evre Gebelik Prognozu Açısından Transvaginal Ultrasonografide Embriyonik Kalp Atım Hızının Değeri. GATA Bülteni, 40:221-223, 1998.

48) Tansu KÜÇÜK, Müfit Cemal YENEN, Murat DEDE, İskender BAŞER, Ali ERGÜN. Fetal Ovaryan Kistlerde Tanı ve Takip. Perinatoloji Dergisi 2000; 8(1):43 – 45.

49) N. K. Duru, T. Küçük, S. Güngör, E. Orhon, A. Ergün, M. Dede.  Evre 3 Epitelyal Over Kanserlerinin Cerrahi Tedavisinde Sistematik Pelvik Paraaortik Lenfadenektominin Prognostik ve Terapötik Önemi. Jinekoloji Onkoloji Dergisi, ŞUBAT 2001 2:162-171

50) R. Pabuçcu, T. Küçük, E.Orhon, M.C. Yenen, S. Güngör, M. Dede, A. Ergün. Fonksiyonel over kistli IVF olgularında transvaginal aspirasyon- oral kontraseptif kombinasyonunun etkinliği. Türk Fertil Dergisi Mart 2001 3:15-19

51) T. Küçük, E. Orhon, S. Güngör, M.C. Yenen, M. Dede, A. Ergün. Blastokist Kültürü ve Transferi: GATA Deneyimi ve İlk Sonuçlar. Türk Fertil Dergisi, 2001; 8:15-27.

52) M. Dede, M.C. Yenen, Ü. Göktolga, Z Mesten, A. Ergün, R. Pabuçcu. Kombine oral kontraseptiflerle acil postkoital kontrasepsiyon Gülhane Tıp Dergisi 46 (1) : 15-19 2004″

53) S.T. Ceyhan, S. Güngör, Ü. Göktolga, U. Keskin, A. Ergün, İ. Başer. Erken doğumun önlenmesinde nifedipin ve ritodrinin karşılaştırılması. Gulhane Tıp Dergisi, 2007;49;87-90

54) E. Karaşahin, A. Ergün. Erken Doğum ve Erken Membran Rüptürü. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst- Special Topics 2010;3(1):20-32.

55) Recai PABUÇCU, Esat ORHON, Yusuf Ziya YERGÖK, İnal ÜLGENALP, Saffet DİLEK, İskender BAŞER, Ali ERGÜN. İki Olgu Nedeniyle Jinekolojik Mikrocerrahide Tubokornual Anastomozlar. Logos Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 6:185-188, 1992.

56) Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK, Recai PABUÇCU, Saffet DİLEK, İskender BAŞER, Bahri ÜSTÜNSÖZ. Ovarian Ektopik Gebelik: Bir Olgu Nedeniyle. Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 5(1 ):66-68, 1994.

57) Ali ERGÜN, İskender BAŞER, Tansu KÜÇÜK, Saffet DİLEK, Recai PABUÇCU, İnal ÜLGENALP. Myastenia Gravis ve Gebelik: Bir Olgu Nedeniyle. GATA Bülteni 37:244-246, 1995.

58) Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK, Saffet DİLEK, İskender BAŞER, Recai PABUÇCU, İnal ÜLGENALP. Fetal Sakrokoksigeal Teratoma: Bir Olgu Nedeniyle. GATA Bülteni 37:247-249, 1995.

59) Vedat ATAY, İskender BAŞER, Ali ERGÜN, Bülent Alp AYDIN, Sadettin GÜNGÖR, Tansu KÜÇÜK. İkinci Trimestr Gebeliklerin Sonlandırılmasında  İntravaginal Misoprostol Kullanımı: İki Olgu Nedeniyle. GATATıp Bülteni 37:361-362, 1995.

60) Esat ORHON, Cihangir ÇAKICI, Fırat ORTAÇ, İnal ÜLGENALP, Recai PABUÇCU, Ali ERGÜN. Fetal Hydrocephalus’un İntrauterin Teşhisi. Deniz Tıp  Bülteni 24(1):52-56, 1991.

61) Saffet DİLEK, Ali ERGÜN, İnal ÜLGENALP, Recai PABUÇCU, Rüştü ERGÜR. Profilaktik Ooferektomi. Sendrom 1:54-57, 1993.

62) Saffet DİLEK, Ali ERGÜN, İnal ÜLGENALP, Esat ORHON, Recai PABUÇCU. Overin Primer Ekstranodal Malign Lenfoması. T Klin Jinekol Obst 4:197-199, 19

63) Saffet DİLEK, Ali ERGÜN, Esat ORHON, Recai PABUÇCU, İnal ÜLGENALP. Metastatik Ovaryan Malign Melanoma. T Klin Jinekol Obst 4:200-202, 1994.

64) Recai PABUÇCU, Ali ERGÜN, Gökhan BAYHAN. Jinekolojik Endoskopi Komplikasyonları. Türk Fertilite Dergisi 1:227-237, 1994.

65) Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK, Recai PABUÇCU, Vedat ATAY, Saffet DİLEK, İnal ÜLGENALP. Fetal Alobar Holoprezensefali: Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanısal Değeri. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler. 5(3): 153-155, 1994.

66) Bahri ÜSTÜNSÖZ, Mustafa TAŞAR, Rüştü ERGÜR, İbrahim SOMUNCU, Ali ERGÜN. İkizden İkize Transfüzyon Sendromu. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler. 5(3): 175-177, 1994

67) Recai PABUÇCU, Ali ERGÜN, Namık Kemal DURU, Rüştü ERGÜR, Vedat ATAY, Tansu KÜÇÜK. Hipogonadotropik Hipogonadizmli 5 Olguda Düşük Doz Growth Hormon ve hMG-hCG İle İnvivo Fertilizasyonun Değerlendirilmesi. Türk Fertilite 1:36-42, 1995.

68) Recai PABUÇCU, Esat ORHON, Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK, Vedat ATAY, Rüştü ERGÜR. Aynı Seansta   Laparoskopik  Burch   Operasyonu  ve  Laparoskopi  Yardımlı Vaginal Histerektomi. Türk Fertilite 1:65-70, 1995.

69) Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Tansu KÜÇÜK, Saffet DİLEK, Bülent CELASUN, Sadettin GÜNGÖR. Struma Ovarii in Pregnancy. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1(3):213-214, 1995.

70) Recai PABUÇCU, Tansu KÜÇÜK, Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Levent KANSIZ, Rüştü ERGÜR. Gonadotropinlerle Ovulasyon İndüksiyonu ve Yeni Görüşler. Yeni Tıp Dergisi 12(1):94-100, 1995.

71) Ali ERGÜN, Saffet DİLEK, Vedat ATAY, Gökhan BAYHAN, Rüştü ERGÜR. Menopoz-Osteoporoz. Yeni Tıp Dergisi 12(1):94-101, 1995.

72) Recai PABUÇCU, Namık Kemal DURU, Ali ERGÜN, Vedat ATAY, Levent KANSIZ, Tansu KÜÇÜK. Hormon Replasman Tedavisi, Lipid Metabolizması ve Kardiyovasküler Hastalık Riski. Yeni Tıp Dergisi. 12(1):55-60, 1995.

73) Vedat ATAY, Recai PABUÇCU, Ali ERGÜN, Tansu KÜÇÜK, Sadettin GÜNGÖR. Submüköz Myomların Tanı ve Tedavisinde Histeroskopik Yaklaşım. Türk Fertilite Dergisi 2: 206-217, 1995.

74) Ali ERGÜN, Saffet DİLEK, Vedat ATAY. Over Kanseri Taraması. T Klin Jinekol Obst Dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. 1996.

75) Ali ERGÜN. İskelet Displazileri, Ultrasonografi Dergisi. Cilt:3, Sayı:1, Mart 2000.

76) Iskender S, Ergün A, Ipekçi F, Ekinci O, Yener O. Pregnancy-related, rarely-seen spontaneous lumbar artery rupture.  Ulus Travma Derg. 2002 Jan;8(1):57-8.

77) Sadettin GÜNGÖR, İskender BAŞER, Seyit Temel CEYHAN, Ümit GÖKTOLGA, Ali ERGÜN. 32 Haftalık Bir Gebede Sezaryen Sırasında Tesadüfen Saptanan Komplet Uterin Septum. MN klinik Bilimler ve Doktor 10/4-2004;470-472.

78) Temel CEYHAN, Ali ERGÜN, İskender BAŞER, Sadettin GÜNGÖR, Ümit GÖKTOLGA, Mutlu ERCAN. Dandy-Walker Malformation with Postaxial Polydactyly: A Case Report Turkiye Klinikleri J Gynaecol Obst 2006,16:73-76

79) İ.Alanbay, H.Çoksüer, C.M.Ercan, A.E.Güler, E.Karaşahin, U.Keskin, A.Ergün. Fetal ense kalınlığı rutin ölçüm tarihi olan 11. Haftadan öncede tespit edilebilir mi? Olgu sunumu ve fetal ense kalınlığı teorileri. Van Tıp Dergisi : 19 (1) 42-45, 2012.

80) İ.Alanbay, H.Çoksüer, C.M.Ercan, E.Karaşahin, R.E.Karaca, U.Fidan, A.E.Güler, M.Dede, A.Ergün. Cantrell Pentalojisi :Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi : 19 (3) 133-136, 2012

81) Keskin U., Güler A.E., Ercan C.M., Karaşahin E., Ergün A. Fetal Over Kistlerinde Tanı, İzlem ve Tedavi; Olgu Sunumu, Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2012;43(2):58-61

82) Ercan C.M., Sakıncı M., Keskin U., Çoksüer H., Balıkçı E., Ergün A. Spontan Siklusta Heterotopik Gebelik Vakası. Perinatoloji dergisi 2012; Perinatal Journal 2012;20(2):63-67.

83. Ergün A., Ercan C.M. Preeklampsi Yönetimi. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst “Gebelik Hipertansiyon Özel Sayısı”, 2012; Basımda

 

DAVETLİ KONUŞMACI VEYA WORKSHOPLARDA EĞİTİCİ OLDUĞUM ULUSLARARASI KONGRE, SEMİNER, SEMPOZYUM VE PANELLER

1) 5th International Congress Of Obstetrıc And Gynecology, J May 5-8 1999 İzmir, Nuchal Translucency; Etiology And Clinical Significance – Konuşmacı

2) Türk-Alman Jinekoloji Derneği Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 19-23 Mayıs 1999 Kemer-Antalya.

a) Perinatoloji-Nuchal Translucency: Screening ve Kendi Sonuçlarımız – Konuşmacı,   b) Üçlü Testin Değerlendirilmesi ve Güvenilirliği – Pratik Kurs Eğitmenliği

3) II. World Congress Of Perıanatal Medicine For Developing Countries & VIII, Ulusal Perinatoloji Kongresi 01-05 Ekim 2002 Belek-Antalya-Türkiye, Konuşmacı

4) International Workshop on Multipl Pregnancy, 10-13 Nisan 2005

5) II.Uluslararası Jinekoloji Obstetrik Kongresi   3-7 Ekim 1999  Sirene City  Belek Antalya

Erken Eylemde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

6) VII. Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi  16-20 Mayıs 2007,Antalya / Türkiye

PPROM’da Tanı ve Yönetim.

7) Biochemical Markers For Down Syndrome: Is It Really Effective? 21. European Congress of Perinatal Medicine  10-13 Eylül 2008 –  İstanbul.

8) European School of Perinatal Medicine Kurs, 03-04.12.2009; Konuşmacı.

9) IAN Donald Advanced Ultrasound Kursu, 05-06.12.2009; Konuşmacı.

 

DAVETLİ KONUŞMACI VEYA WORKSHOPLARDA EĞİTİCİ OLDUĞUM ULUSAL KONGRE, SEMİNER, SEMPOZYUM VE PANELLER

1) Ali ERGÜN. Menopoz ve Osteoporoz. Menopoz Paneli, GATA Mart 1995, 31 Mart 1995.

2) Ali ERGÜN. Menopoz ve Osteoporoz. Obstetrik ve Jinekolojide Yenilikler, VIII. Milli Tıp Eğitimi Toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 13-15 Ekim 1995 Oturum II.

3) Ali ERGÜN. Menopoz ve Osteoporoz. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu 7. Oturum, Ankara, 28 Ekim 1995.

4) Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Obstetrik ve Jinekolojide Rutin Ultrasonografi Uygulamaları, 6-7 Şubat 1998.

1- Fetal İskelet Sistemi ve Ultrasonografik Muayene – Konuşmacı,

2- Fetal Anotomi ve Anomali Örnekleri – Pratik Kurs Eğitmeni.

5) Ulusal Perinataloji Kongresi. 2-6 Mayıs 1999 Belek-Antalya, Fibronektin – Konuşmacı.

6) II. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 3-7 Ekim 1999 Belek-Antalya, Preterm Doğum Prediksiyonu – Konuşmacı.

7) Perinatoloji Derneği Mezuniyet Sonrası  Eğitim Kursu Erken Gebelik ve Sorunları 18-19 Şubat 2000 SSK-Ankara, Erken Kromozom Anomali Taraması- Konuşmacı.

8) 2nd Ultrasound Congress in Obstetrıcs and Gynecology 27-29 Mart 2000 İstanbul Skeletal Anomalies – Konuşmacı

9) AJD Aylık Bilimsel Toplantıları 19 Nisan 2000, Obstetrikte İnvaziv ve Noninvaziv Metodlar- Konuşmacı

10) I.Reproductive Medicine 2000, Tartışmalı Konular ve Çözümler 7-10 Haziran 2000, Preterm Eylem ve Doğumun Öngörüsü, Tanısı: Yeni Silahlarımız – Konuşmacı.

11) XVIII. Jineko-Patoloji Kongresi 19-21 Haziran 2000, Genetik Hastalıklarda Ultrasonografi- Konuşmacı.

12) Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Yıllık istatistik Toplantısı 1 Temmuz 2000, RH Paneli, Fizyopatolojisi – Konuşmacı.

13) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2000-2001 Eğitim Programı Aralık 2000, I.Trimester Ultrasound – Konuşmacı.

14) SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi 2000-2001 Dönemi Seminerleri 19 Ocak-2001-, I.Trimester Ultrasonografisi – Konuşmacı.

15) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim Etkinlikleri infertilite, Serviks Kanseri, Gebelik ve Hipertansiyon 1-3 Nisan 2001, HELLP Sendromu – Konuşmacı.

16) Hastaların Ameliyat Sürecinde Değerlendirilmesi 4 Nisan 2001-GATA, Gebelerin Perioperatif Değerlendirilmesi – Konuşmacı.

17) Obstetrik ve Jinekolojik Doppler Sonografi Kursu 5-7 Ekim 2001 Ankara.

1- I.Trimestirda Uteroplasental Ünite – Konuşmacı,

2-İkiz Gebeliklerde Doppler Sonografi – Konuşmacı,

3-Pratik Kurs Eğitmenliği.

18) Advanced Course on Perinatal Ultrasound 16-18 November 2001 İstanbul, Fibronectin – Konuşmacı.

19) SSK-ANKARA Doğumevi 27 Mart 2002, Fetal İyilik Halinin Değerlendirilmesi – Panelist.

20) 2. Ulusal İnvitro Fertilizasyon Sempozyumu 24-27 Nisan 2002, Erken Anatomi-Konuşmacı.

21) İnfertilite ve Obstetrik Ultrasonografi, 21 Mart 2002 – Diyarbakır

1- I.Trimestir Ultrasonografi – Konuşmacı,

2- İskelet Displazileri- Konuşmacı

22) 3rd Ultrasound Congress in Obstetrıcs And Gynecology& 31st lAN Donald, Ultrasound Course 19-22 May 2002 Antalya, Skeletal System Anomalies- Konuşmacı.

23)  Hacettepe Üniversitesi – Sempozyum – 10 Nisan 2003, Erken Gebelik Sonografist

1- Kromozom Anomalilerinde Risk Değerlendirmesi

2- Nukal Kalınlık Ölçümü Nasıl Yapılmalı?

24)  IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2003

1- Kromozom Anomali Taraması, Biokimyasal Testlerle Yapılmalıdır.

2- Preterm Doğum Öngörüsünde Biokimyasal USG Belirteçler

25) IAN Donald, Advanced Ultrasound Course, 5-7 Aralık 2003, Induction of Labor and Ultrasound.

26) GATA, Ortopedi ve Trav. AD. – Sempozyum, 27 Aralık 2003, Konjenital Spinal Anomaliler ve Fetal İskelet Displazileri, Fetal İskelet Displazileri

27) Palandöken, Kadın – Doğum Kış Kongresi, 3-7 Mart 2004.

1-Erken Fetal Anomali Tanısı,

2-Erken Doğumun Erken Tanısı Mümkün mü?

28) Erken Gebelik Ultrasonografisi, 4 Nisan 2004,

1-Artmış Nukal Kalınlık ve Normal Kromozom,

2-Ardışık Kromozom Anomali Taraması ve USG,

3-Uterin Arter ve Serviks Değerlendirilmesi.

29) VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 21-24 Nisan 2004, Prenatal Tanıda Serum Biokimyası ve Ultrasonografi.

30)  4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004, Erken Doğum Öngörüsünde Fibronektin ve USG.

31) Hacettepe STE – Sempozyum, Antenatal Bakım, 11 Haziran 2004, Birinci Trimestr Ultrasonografisi.

32) Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 6-9 Ekim 2004, Kromozomal Anomaliler ve Sonografik Belirteçler.

33) TJD Aylık Bilimsel Toplantı, 24 Şubat 2005, Prenatal tanı: Amniosentez, Obstetrisyen açısından amniosentez.

34) TB Eğitim Programı, 2002-2003 yılı seminer programı, Doğum eylemini başlatan mekanizmalar.

35)  İnönü Üniversitesi, Erken gebelik ultrasonografisi, 8 Mart 2003;

1-Kromozom anomalilerinde risk değerlendirmesi,

2-Biokimyasal tarama testleri,

3-Koryorisite.

36) Gaziantep Üniversitesi, 27 Nisan 2003;

1-Kromozom anomalilerinde biokimyasal tarama,

2-Erken doğum eyleminde servikal değerlendirme.

37) AJD Aylık Bilim Toplantıları- 27 Mart 2003, Gebelik ve Trombofili

38) Hacettepe Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinkikleri  11 Haziran 2004 H.Ü.Kongre Salonu Birinci Trimestr Ultrasonografisi.

39) Ulusal Jinekoloji ve Obsetrikte Enfeksiyonlar Kongresi 28-29 Mayıs 2004 Etap Altınel Otel Ankara Postpartum Endometrit.

40) 10.Ulusal Perinatoloji Kongresi 10-13 Nisan  2005 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi

Tokoliz: Ne Kadar Faydalı

41) H.Ü. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri  Obstetrik Sonografi  1 Nisan 2006 11-14 Gebelik Haftası Sonografisi.

42) 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 16-21 Mayıs 2006  Antalya Prenatal Tanı ve Genetik Sonogram.

43) 5. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi ve IAN Donald Ultrasound Kursu 25-29 Ekim 2006 Antalya Larespark Hotel 1.+2.Trimester Biyokimyası (İntegre Test).

44) 5.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  16-21 Mayıs  2006 Kervansaray Otel/Antalya

11.-14.Hafta Ultrasonografi.

45) V.Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi  11-14 Kasım 2006 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, Çoğul Gebeliklerde Doppler

46) Hacettepe   Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 26-28 Mayıs 2006 Kadın Hastalıkları ve Doğumda Güncel Gelişmeleri (Alumni)

47) Kadın Hastalıkları ve Anabilim Dalı 2006-2007 Bilimsel Toplantı ve Seminer Programı Tokoliz Ne Kadar Gerekli?

48) Hacettepe Universitesi  Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 01 Nisan 2006 Obstetrik Ultrasonografi.

49) Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu  25-29 Ekim 2007 Antalya/Gloria Golf Resort Preterm Doğum Öngörüsünde TV-USG’ nin Yeri.

50) Başkent  Üniversitesi Tıp Fakültesi  Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim  Dalı  2007-2008 Eğitim ve Toplantı Programı IUGR’da Takip ve Doğumun Zamanlaması

51) 25.Jineko-Patoloji Kongresi Plasenta  05-08 Haziran 2007 İntrauterin Gelişim Geriliğinde Plasentenin Rolü

52) GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 2007-2008 Yılı Bilimsel Toplantı ve Seminer Programı AS ve CVS Karşılaştırıması

53) IAN Donald Advanced Ultrasound Course 14-15 Aralık 2007 İstanbul Birinci Trimesterda Ultrason: Anomali ve Anatomi

54) Türk Jinekoloji ve Obstetrik Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007  Antalya Tarama Sonuçlarının Hasta İle Değerlendirilmesi

55) 6.Ulusal Jinekolji ve Obstetrik Kongresi  14-19 Mayıs 2008 Su Sesi Deluxe Otel, Antalya

İlk Trimester Ultrasonografisi

56) Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kadın  Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı  2007-2008 Seminer Programı Gebelikte Tarama Testleri

57) 6.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi “Prenatal Yönetimde Biyokimyasal Belirteçler” 06-09 Kasım 2008 Mirage Park Resort Otel Kemer – Antalya.

58) GATA Kadın Hast. ve Doğum A.D. Seminer  17 Ekim 2008 IUGR Takibi ve Doğum Zorlukları, Ankara.

59) 6. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi  06-09 Kasım 2008 Antalya.

60) Europan School Of Perinatal Medicine  Fetal Growth   “IUGR’ da Doğum Yöntemi ve Yönetimi” 03-04 December, 2009, Harbiye Askeri Museum Culture Center, İstanbul.

61) Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Sempozyumu :Bugün Neredeyiz? 14 Kasım 2009 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 75.Yıl Konferans Salonu “IUGR:Doğum Zamanlaması”

62) ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Programı – Konferans Salonu 22 Ekim 2009 Prenatal Tanıda Güncel Durum.

63) GATA Aile Hek. A.D. Seminer Programı 16 Nisan 2009 Antenatal Takip ve Rutin Değerlendirilmesi, Ankara.

64) Etlik SSK Doğumevi Eğitim Programı Semineri 18 Mart 2009 Iugr’de Yönetim ve Doğum Zorlukları, Ankara.

65) 7.Ulusal Jinekoloi ve Obstetrik Kongresi “Trizomilerde Kimyasal Belirteçler” 14-19 Mayıs 2009 Girne-Kıbrıs.

66) GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı  2009-2010 Seminer “Preterm Eylem ve Doğum”, “Antepartum Fetal Ölüm:Etyoloji ve Yönetimi”, “Gebelikte Kalıtsal Trombofililer

LGSIL, HGSIL Yönetimi”.

67) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlk Trimestr Ultrasonografisi; “Nukal Ölçüm Tekniği ve Tarama Prensipleri”, Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu  31 Mayıs 2009.

68) 12.Ulusal Perinataloji Kongresi  “Yüz ve Baş Malformasyonları”, “Fetal Redüksiyon”, “Fetal Şant Uygulamaları İşe Yarıyor Mu?”, “Biyokimyasal Tarama Testleri” 23-26 Nisan 2009 Antalya

69) 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, “1nci trimester tarama testleri”, 18-23.05.2010

70) 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  “1nci trimester Ultrasonografisi” Kervansaray  Otel Antalya, 17-22.05.2011

 

 ULUSAL SEMPOZYUM VE KONGRELERDE OTURUM BAŞKANLIKLARI

1) Ultrasound Congress in Obstetrics and Gynecology, 11-15 April 1998, İstanbul.

2) Advanced Course – Transvaginal Ultrasonography 18-19 December 1998, İstanbul.

3) 1.Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Histereskopi Kursu, 20-21 Mart 2004.

4) IV.Ulusal Perinatoloji Kongresi & International Workshop on Multiple Pregnancy, 10-13 Nisan 2005, Konuşmacı ve Oturum Başkanlığı.

5) Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 6-7 Şubat 1998.

6) Ulusal Öğrenci Kongresi. 16-18 Nisan 2004.

7) 11.Ulusal Perinatoloji Kongresi  25-29 Nisan 2007 Rixos Premium Hotel Belek/Antalya, Kongre Başkanı.